Team Numedal

Styret i Numedal Sportsskyttere har vedtatt å lage en satsningsgruppe for de skytterne som ønsker å få kontinuelig treneroppføling og få et bedre system på treningene sine. Vi har inngått et samarbeid med Kristina Vestveit Nervold, og i 2018 vil hun besøke klubben ca en gang i måneden.

Skytingen vil foregå på 10/15m inne på Stevningsmogen med luftrifle/luftpistol og .22 gevær, mens det blir utendørs på på Stevningsmogen med .22 rifle på 50m og .22 pistol på 25m.

Team Numedal vil i 2018 være delt i to grupper:

Team Numedal, Ungdom:
Skyttere som er 14 – 18 år, som vil ha hovedfokuset på disse samlingen på stående skyting. Her trenger man ikke å ha skutt stående før.

Team Numedal, Senior:
Skyttere som har skutt aktivt og som behersker stående skyting. (Ingen øvre alders begrensning). Det vil jobbes i flere stillinger, ut fra hva skytterne ønsker.

Utøverne binder seg til å møte på oppsatte treninger med Kristina, samt å bidra på minst ett av klubbens stevner og en ungdomstreninger i løpet av året.

Datoer for treninger med Kristina Vestveit Nervold i 2018 blir:
Søndag 18. februar (Senior 9 – 12, Ungdom 12 – 14)
Fredag 13. april (Ungdom 17 – 19, Senior 19 – 21)
Fredag 4. mai (Ungdom 17 – 19, Senior 19 – 21)
Lørdag 5. mai (Senior 8 – 11, Ungdom 11 – 13) Senior fysisk etter sin økt!
Torsdag 24. mai (Ungdom 17 – 19, Senior 19 – 21) Malin er trener på denne samlingen
Torsdag 7. juni (Ungdom 17 – 19, Senior 19 – 21)
Tirsdag 24. juli (Senior 9 – 12, Ungdom 12 – 14) Senior fysisk etter sin økt!
Fredag 17. august (Ungdom 17 – 19, Senior 19 – 21)
Lørdag 13. oktober (Ungdom 13 – 15 Senior 15 – 18) Senior fysisk etter sin økt!
Søndag 14. oktober (Senior 9 – 12, Ungdom 12 – 14)
Onsdag 7. november (Ungdom 17 – 19, Senior 19 – 21)
Lørdag 8. desember( Ungdom 13 – 15,  Senior 15 – 18) Senior fysisk etter sin økt!
Søndag 9. desember (Senior 9 – 12, Ungdom 12 – 14)

Noe for deg?
Ta kontakt med Ola Fosshaug på ola.fosshaug@gmail.com eller 95 94 68 44
Vi ønsker en oversikt over hvilke skyttere som skal være med i 2018, så meld din interesse.

Husk:
Ta alltid med komplett skytterutstyr, vannflaske og treningsdagbok
Møt ferdig påkledd med alt utstyr på standplass til starttid.